Så arbetar vi

Takets värsta fiende är påväxten som binder fukt och hindrar avrinningen från taket. Naturligtvis kan pannor spricka av olika anledningar och bör bytas snarast. Hur får vi ut så mycket som möjligt av takets potential så kostnadseffektivt som möjligt?

 
Vår lösning

Mossa och annat skräp avlägsnas från taket mekaniskt med borste eller skrapa. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms. Sedan behandlas taket mot påväxt med bekämpningsmedel avsett för ändamålet. Påväxten dör och släpper från taket med tiden . Taket kommer i regel vara fritt från påväxt i ca 5 år. Vi kontaktar då er för en tilläggsbehandling och kontroll av taket.

 

Fördelar

  • Vår behandlingsmetod är mycket skonsam för taket
  • Påväxtfritt i fyra år
  • Uppföljning med återkommande kontroll efter fyra år
  • Kostnadseffektivt

 

Målning

Med vårt sätt att vårda taket får du en helhetslösning och bra kontroll på taket med återkommande takvård. Takpannornas originalfärg brukar blekna med åren. I vissa fall blir taket fult och färglöst. Vår målning eller pigmentbehandling är för dig som önskar mer färg på taket. Målningen kan utföras när taket blivit rent från påväxt.